Rogalinek – pomnik na przykościelnym cmentarzu upamiętniający ofiary I i II wojny światowej oraz miejscowego proboszcza Walentego Dwornickiego (29.01.1881 – 14.06.1942), który zginął w Dachau.
Tablice ufundowano w 1952 roku.

Lista nazwisk poległych w I Wojnie Światowej:

Franciszek Stachowiak, lat 23, zm. 1.09.1914 w Francyi
Wincenty Jankowiak, lat 26, zm. 14.09.1914 w Reims
Jan Muszyński, lat 23, zm. 1.11.1914 w Francyi
Antoni Korcz, lat 30, zm.1.11.1914 w Francyi
Jan Łopinski, lat 25, zm. 6.11.1914 w Parguy
Jan Potocki, lat 28, zm. 6.1.1915 pod Bolimowem
Franciszek Pieczyński, lat 20, zm. 10.03.1915 pod Grabienicami
Franciszek Wysiadły, lat 19, zm. 18.03.1915 w Karpatach
Andrzej Waliszak, lat 19, zm. 27.04.1915 na Combres
Stanisław Jankowiak, lat 32, zm. 15.05.1915 w Bois de pretre
Józef Ochocki, lat 25, zm. 12.06.1915 na Comres
Andrzej Kochanka, lat 34, zm. 15.06.1915 pod Lubaczowską
Walenty Madaj, lat 31, zm. 14.07.1915 pod Pułtuskiem
Michał Kaczmarek, lat 19, zm. 17.07.1915 pod Eparges
Antoni Szałata, lat 27, zm. 7.08.1915 pod Gaworowem
Walenty Hetman. lat 35, zm. 30.09.1915 pod Perewotokami
Antoni Maćkowiak, lat 35, zm. 17.10.1915 pod Warszawą
Stanisław Stawny, lat 24, zm. 21.10.1915 w Górzynie
Władysław Wojkiewicz, lat 20, zm. 2.03.1916 w Flandryi
Marcin Ratajczak, lat 28, zm. 5.03.1916 pod Verdun

Lista poległych i zamordowanych w czasie II Wojny Światowej:

Leon Kostrzewski, Mauthausen 15.04.1945
Juljan Karalus, Neustadt 3.05.1945
Stanisław Karalus, Neustadt 3.05.1945
Stefan Karalus, Oświecim 5.01.1941
Stanisław Budzyń, Lublin 14.02.1944
Wojciech Ratajczak, Poznań, Fort VII 21.01.1943
Maria Ratajczak, Gross Rosen 6.03.1943
Wojciech Wojciechowski Gross Rosen 6.03.1943
Jan Wojciechowski +Wojsk. 1939
Ignacy Hoffa, Poznań, Fort VII 1943
Rozalia Hoffa, Poznań, Fort VII 1943
Stanisław Pentek, Warszawa 1939
Jan Kochanka, Warszawa 1939
Katarzyna Bartkowiak, Oświęcim 31.07.1943
Zygmunt Jabłecki, Mauthausen 4.09.1943
Anna Jabłecka, Oświęcim, 8.05.1945
Jan Król, Sochaczew, 25.09.1939
Kazimierz Kaźmierczak, Mauthausen 26.06.1943
Walenty Juchacz, Gross Rosen 15.04.1943