Strona cmentarze-poznania.pl powstała w styczniu 2017 r. Jest platformą, na której prezentowane są m.in. rezultaty badawcze projektu „Cmentarze Poznania”. Projekt ten jest inicjatywą niekomercyjną oraz nie-akademicką, tworzoną przez pasjonatów i wolontariuszy. Koordynatorzy projektu dołożą wszelkich starań, aby informacje historyczne zawarte na stronie, oparte były na możliwie najnowszych, zweryfikowanych naukowo źródłach pisanych oraz audiowizualnych, także uznanych źródłach normatywnych i historiograficznych.

Założeniem projektu jest prezentacja – w postaci aktywnej mapy – lokalizacji cmentarzy wraz z ich zwięzłym opisem, będącym rodzajem historycznego wprowadzenia. Zastosowanym kryterium podziału jest ich współczesny stan faktyczny:

– cmentarze czynne (marker w kolorze zielonym);

– cmentarze nieczynne, zapomniane, popadające w ruinę lub istniejące jako relikt (marker w kolorze czerwonym);

– cmentarze nieistniejące (marker w kolorze czarnym).

Osobna aktywna mapa prezentuje lokalizacje tablic upamiętniających ofiary konfliktów oraz osób zaginionych w trakcie ich trwania, w szczególności I wojny światowej, powstania wielkopolskiego, wojny polsko-bolszewickiej. Zakłada się rozszerzenie informacji zawartych w projekcie o oznaczenia miejsc upamiętniających ofiary powstań narodowych oraz w wybranych przypadkach – II wojny światowej.

Zakres czasowy obejmujący informacje zawarte w projekcie jest trudny do sprecyzowania. Zasadniczo oznaczane będą cmentarze powstałe od czasów rozbiorów Polski. W uzasadnionych przypadkach, dla podkreślenia ciągłości historycznej konkretnej wspólnoty religijnej, oznacza się cmentarze powstałe wcześniej. Cezurą zamykającą dla cmentarzy ewangelickich będzie okres po II wojnie światowej, kiedy zaczęły one masowo popadać w ruinę. Dla Poznania (miasta) istotny będzie również okres II wojny światowej i powojenny, ze względu na przeprowadzoną tu, zorganizowaną akcję likwidacji cmentarzy katolickich (rozpoczętą już przez Niemców w latach 40., trwającą do lat 70. XX w., kiedy zakończono ekshumacje i przenosiny pochówków m.in. na cmentarze komunalne).

Terytorium, którego dotyczy projekt zamyka się w granicach odpowiadających obszarowi Prowincji Poznańskiej (dla cmentarzy powstałych w „długim wieku dziewiętnastym”, tj. 1772-1918). Rozsądnym będzie jednak założenie, iż w najbliższym czasie oznaczone zostaną cmentarze zlokalizowane na terenie współczesnego powiatu poznańskiego.

Dla ułatwienia poszukiwań genealogicznych oraz jako formę zachowania pamięci o osobach pochowanych na cmentarzach opuszczonych, zlikwidowanych lub z innych powodów nie objętych administracją, cały czas rozwijana jest wyszukiwarka (zindeksowanych nazwisk) m.in. na podstawie wizji lokalnych (zdjęć zachowanych nagrobków i tablic).

Wszelkie uwagi nt. funkcjonowania strony lub propozycje opisania nieznanych miejsc prosimy składać poprzez formularz kontaktowy dostępny w zakładce Kontakt.