Oznaczając lokalizacje poznańskich nekropolii wykorzystano cyfrowe zasoby m.in.:
Archiwum Map Wojskowego Instytutu Geograficznego 1919-1939 – http://polski.mapywig.org/;
Archiwum Map Zachodniej Polski – http://mapy.amzp.pl/;
MAPSTER Mapy archiwalne Polski i Europy Środkowej – http://igrek.amzp.pl/;
Kolekcje planów Poznania z zasobów CYRYLa – http://cyryl.poznan.pl.

Podstrona z aktywną mapą poznańskich nekropolii

Marker na mapie wskazuje lokalizację cmentarza: czynnego, administrowanego (kolor zielony); opuszczonego, zaniedbanego (kolor czerwony); zlikwidowanego, którego teren ma obecnie inne przeznaczenie (kolor czarny). Po kliknięciu w marker rozwinięta zostanie winieta z nazwą cmentarza, krótką charakterystyką oraz linkiem do podstrony ze zdjęciami, opisem i bibliografią dotyczącą konkretnego cmentarza.

Pod mapą znajduje się lista wszystkich oznaczonych na mapie nekropolii. Kliknięcie nazwy cmentarza w tabeli spowoduje przeniesienie do winiety na aktywnej mapie. Daje to możliwość zapoznania się z jego opisem, zdjęciami oraz danymi osób na nim pochowanych (jeśli istniała możliwość sporządzenia indeksu).

Podstrona z aktywną mapą tablic upamiętniających poległych w walkach o niepodległość 1914-1921.

Marker na mapie wskazuje lokalizację tablicy. Po kliknięciu w marker rozwinięta zostanie winieta z opisem lokalizacji oraz linkiem do podstrony ze zdjęciami oraz indeksem nazwisk.