Teren – w sąsiedztwie kwater: ewangelickiej i prawosławnej – wydzielono na prośbę gminy muzułmańskiej w 2006 r. Administrator cmentarza komunalnego przygotował miejsce na ok. 50 pochówków. Nie ulega wątpliwość, że kwatera muzułmańska na poznańskim cmentarzu jest świadectwem zmieniających się czasów – historycznie muzułmanie nie byli związani z Wielkopolską (poprzez stałe osadnictwo), poza sporadycznymi kontaktami handlowymi.

Po 1945 r. ci muzułmanie, którzy przeżyli wojnę i nie wyemigrowali za granicę (czyli głównie Tatarzy polsko-litewscy z Muzułmańskiego Związku Religijnego), usiłowali zorganizować wspólnoty wyznaniowe na Ziemiach Odzyskanych, mimo to brak muzułmańskich cmentarzy (mizarów) w tutejszym krajobrazie… Sytuacja uległa zmianie w latach 80. XX w., kiedy do Polski zaczęli przybywać studenci i robotnicy z krajów Maghrebu i Maszriku. Powstało wówczas Stowarzyszenie Studentów Muzułmańskich w Polsce. Obecnie ważnym, kulturotwórczym miejscem na mapie Poznania jest prężnie działające Muzułmańskie Centrum Kulturalno-Oświatowe w Poznaniu (i zarazem tutejszy meczet) reprezentujące Ligę Muzułmańską w RP.

Zdjęcia z archiwum autorów strony (jesień 2018 r.)