stan na 12.10.2017

Indeks nazwisk na stronie – 485 nazwisk

Cmentarze – razem indeksów – 213

Miłostowo – pole przedwojenne – 36 nazwisk
Biedrusko – cmentarz wsi Chojnica – 25 nazwisk (spis w trakcie opracowywania)
Wójtostwo – cmentarz ewangelicki – 1 nazwisko
Cerekwica – starty cmentarz parafialny – 40 nazwisk
Poligonowa – cmentarz ewangelicki – 3 nazwiska
Cmentarz garnizonowy Biedrusko – 17 nazwisk
Cmentarz ewangelicki Św. Krzyża (Ogrodowa/Półwiejska) – 63 nazwiska
Cmentarz parafii Św. Ducha na ul. Leśnej w Antoninku – 28 nazwisk (spis w trakcie opracowywania)

Tablice – razem indeksów – 272

Jarocin – tablica na murze Kościoła (Rynek)- 13 nazwisk
Turew – pomnik – 48 nazwisk
Cerekwica – stary cmentarz parafialny – pomnik – 2 nazwiska
Gębice – pomnik – 47 nazwisk
Osieczna – mogiła 9 nazwisk oraz pomnik – 54 nazwiska (spis w trakcie opracowywania)
Rogalinek – tablica na pomniku – 39 nazwisk
Bnin – tablica na murze Kościoła – 60 nazwisk (spis w trakcie opracowywania)