Kolorem czarnym oznaczono miejsca, w których ujawnione szczątki rozpoznano jako żołnierzy niemieckich.

Kolorem czerwonym oznaczono miejsca, w których ujawnione szczątki rozpoznano jako żołnierzy rosyjskich.

Kolorem zielonym oznaczono miejsca, w których przynależności ujawnionych szczątków nie udało się określić.

 

Bibliografia:
Krzyżaniak M., „Obraz bitwy o Poznań (1945) w świetle dokumentów i materiałów niemieckich”, (rozprawa doktorska) Poznań 2014; załącznik H: „Kombinowana Lista Ekshumacji z terenów miasta Poznania (z lat 1945-2012)”, s. 229-234.

Pleskaczyński A., „Bezpowrotne straty osobowe Armii Czerwonej w walkach o Poznań w styczniu i lutym 1945 roku”, (rozprawa doktorska) Poznań 2015; rozdział 6: „Próba oszacowania strat Armii Czerwonej w oparciu o analizę pochówków żołnierzy radzieckich w Poznaniu”, s. 212-235.

Lokalna prasa – szczegóły w winietach.