Ul. Św. Marcin 38, 62-020 Swarzędz

http://www.sw-marcin.pl/

                                                 Zdjęcie kościoła pochodzi ze strony http://jaroslawkaczmarek58.blogspot.com/

Poniższy tekst jest fragmentem (cytatem) opracowania dostępnego w całości na stronie:

http://www.mojswarzedz.pl/cmentarz-przy-kosciele-sw-marcina

Cmentarz przy kościele św. Marcina w Swarzędzu ma zapewne XII wieczny rodowód. W związku z licznymi przebudowami kościoła uległ [on] największym zmianom. Stąd nie sposób ustalić jego pierwotnych rozmiarów. By uniknąć ewentualnych nieporozumień z określaniem poszczególnych jego części, zajmiemy się tylko grobami w części, o kształcie prostokąta z wycięciem w formie podkowy, zajętym przez kościół, w najbliższym jego sąsiedztwie. Na tym cmentarzu znajduje się wybudowana zapewne na początku XX wieku neogotycka kaplica grobowa rodziny Sarrazin. To budowla z czerwonej cegły kryta dachówką, z zewnętrznymi filarami przyporowymi. W oknach witraże, nad wejściem o motywach roślinnych. Jej górny poziom od strony placu przykościelnego pełni rolę kaplicy cmentarnej. Dolny (piwnica) jest kryptą grobową rodziny Sarrazin. O przeznaczeniu budowli informuje znajdujący się wysoko nad wejściem do kaplicy napis RUCHESTAETTE DER FAMIELIE I. SARRAZIN. Ignatz Sarrazin był dobrym katolikiem. Niemcem. Właścicielem Kruszewni nabytej od generała Ludendorffa. Jest wspominany jako bardzo dobry człowiek, u którego ludziom dobrze się pracowało, i znakomity gospodarz.

(…) W krypcie (…) znajduje się 6 trumien umieszczonych na dwu poziomach. Dwie trumny na górnym poziomie, po lewej [stronie] od wejścia nie mają tabliczek informujących, kto w nich spoczywa. Na dolnym poziomie są trumny, na których tabliczki informują, że spoczywają tu:

Clemens Sarrazin (12.1.1876 Kruszewnia, 25.5. 1907 Zerniki)

Maria Sarrazin geb. Versen (12.3.1849 Marienburg, 13.10.1901 Kruszewnia)

Ignatz Sarrazin (21.9.1847 Engar, 4.10.1934 Kruszewnia)

Hermann Sarrazin (10.5.1880 Kruszewnia, 15.1.1919 Zerniki)

(…) Przy wejściu na teren przykościelny, po lewej stronie: figura Matki Bożej, z napisem na cokole: „Niepokalanemu Sercu Matki Bożej Ofiarowują za opiekę parafianie 7.7.1946”. Dalej po tej samej stronie znajduje się cenotaf – symboliczny, pusty grób nie zawierający pochowanych zwłok. Ten grób ekumeniczny powstał w 1994 lub 1995 roku (…). Jest to grób ziemny obsadzony trwałą roślinnością, w tym barwinkiem, na nim metalowy krzyż z trój-kolistymi zakończeniami (u góry niekompletne). Na krzyżu tabliczka w kształcie serca, w kolorze zielonym. Na nim u góry, w rozcięciu, napis ŚW. PAMIĘCI, a poniżej symbole trzech wyznań: po lewej [stronie] (…) – Gwiazda Dawida, w środku: krzyż katolicki, a z prawej – krzyż prawosławny. (…) Dalej znajdują się dwa groby księży. Pierwszy – księdza Tomasza Nejczyka. Na cokole napis „Bóg nas cieszy we wszelkiem utrapieniu naszem”, a na płycie „Ś.P. X. Tomasz Nejczyk, proboszcz swarzędzki, ur. 9.2.1865, um. 16.2.1918, Zdrowaś Maryja”.

(…) Drugi to „Ś.P. ksiądz Feliks Kurczewski, ur. 18.10.1925, zm. 9.3.1974, prob. parafii Borzysławiec”.

Dalej po obu stronach kościoła znajdują się groby, najczęściej rodzinne. Należą do rodzin Krychów, Tabaków, Gruszczyńskich, Waliszków, Majcherowiczów, Szleichertów, Brodowskich i Frąckowiaków. W grobie Tabaków, spoczywają tragicznie zmarli Roman (1912-1926) i Walerian (1912-1926), synowie Antoniego Tabaki, właściciela fabryki przy ul. Wrzesińskiej (po wojnie Zakład nr 2 byłych Swarzędzkich Fabryk Mebli). W grobowcu Szleichertów i Brodowskich między innymi: Florian Szleichert (4.5.1891-3.5.1930) uczestnik Powstania Wielkopolskiego; Maksymilian Szleichert, który z księdzem Wawrzyniakiem 13.XI.1905 r. zakładał swarzędzki bank spółdzielczy, a także miał swój znaczący udział w powstaniu chóru św. Cecylii; Wanda Szchleichert, swarzędzka nauczycielka w SP 2, prekursorka nauczania w klasach dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. Jest też grób, w którym spoczywa znakomity geograf Stanisław Konieczny (…).

Rodziny mające tu groby mogą nadal dokonywać pochówków, nie ma jednak nowych miejsc.

Źródło: „Cmentarzyska i cmentarze niegrzebalne ziemi swarzędzkiej”, Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy”.

Skróty i korekty redakcyjne od autorów strony cmentarze-poznania.pl

Patrz też:

http://www.mojswarzedz.pl/ – (dostęp: 19.02.2017).

WYBÓR LITERATURY:

  • Cmentarzyska i cmentarze niegrzebalne ziemi swarzędzkiej, E. i W. Buczyńscy, bezpłatny dodatek do „Tygodnika Swarzędzkiego”, Swarzędz 2003.
  • Białek W., Swarzędz 1639-1988, Swarzędz 1988.
  • Małyszka A., Historia Swarzędza 1638-2008 (swarzedz.pbp.poznan.pl/files/historia.pdf – dostęp: 19.02.2017).