Dokładna lokalizacja na terenie Piotrowa nie jest znana.

Fragment poniżej cytujemy za dziełem Visitatio generalis decanatus Posnaniensis auctoritate Antonii Onuphrii de Okęcie Okęcki episcopi Posnaniensis et Varsaviensis consummata per Josephum Łodzia Rogaliński S(anctae) T(heologiae) et U(triusque) I(uris) D(octorem) decanum cathedralem Posnaniensem delegatum visitatorem 1781.

(…) Kościół ten niewielki jest, częściowo z muru pruskiego, częściowo z drewna zbudowany, lecz już starością do wielkiej ruiny dochodzący, zwłaszcza w konstrukcjach, ścianach, stropie i gontach na dachu drewnianych starością nadkruszonych. Wieżyczkę drewnianą także ma podobnie nadniszczoną, w której wiszą dzwonki dwa, o których konsekracji nie jest wiadomym z żadnego dokumentu. Podłoga ceglana wymaga naprawy. Ambona stara, drewniana, malowana, chóru nie ma, lecz organki małe stoją w kościele dość dobre. Okien pięć wymagających niewielkiej naprawy. Dwa wejścia do kościoła z wrotami zamykanymi na kłódkę.
Zakrystia jest drewniana, wąska z jednym oknem szklanym wzmocnionym kratą żelazną, z szafą i drzwiami zamykanymi na kłódkę. Cmentarz drewnem opłotowany,
na którym zwykli chować ludzi z Piotrowa.

(…) Domek na cmentarzu, w którym mieszka stróż kościelny, drewniany z sionką i dwoma izbami, jest w dość dobrym stanie, przykryty gontami drewnianymi. Do niego na cmentarzu przylega sad z kilkoma drzewami owocowymi oraz ogrodem rozciągającym się wzdłuż na 200 łokci, wszerz na 150 łokci. (…) Jest inny domek drewniany naprzeciw kościoła, pokryty gontem z sionką i trzema izbami i z przyległymi trzema stajniami pod jednym dachem, w dość dobrym stanie. Do niego przylega ogród warzywny wzdłuż 56 łokci, wszerz 54 łokcie. Działkę tę nabyli niegdyś ekonomowie kościoła św. Mikołaja dla wygody kapłana i użytku ludzi w czasie zarazy tu się chroniących*.

„Krótki opis historyczny kościołów parochialnych, kościółków, kaplic, klasztorów, szkółek parochialnych, szpitali i innych zakładów dobroczynnych w dawnej dyecezyi poznańskiej przez Józefa Łukaszewicza”, Poznań 1858, t. I, s. 65.

* Por.: Ks. Józef Rogaliński, Wizytacja kościoła filialnego św. Sebastiana w mieście Piotrowie, należącego do kościoła macierzystego kolegiackiego i parafialnego św. Mikołaja w Poznaniu, roku 1779 dnia 27 maja sporządzona, [w:] „Kronika Miasta Poznania”, 1997, nr 1, Śródka, Ostrówek, św. Roch, s. 244-248. Pierwotnie: Wydawnictwa Wydziału Teologicznego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu, ser. 1 poszyt 2/3, Poznań 1918.