dawniej: „Nowy” cmentarz par. rzymskokatolickiej pw. Św. Marcina Bpa w Swarzędzu.

Ul. Poznańska 27, 62-020 Swarzędz

http://www.mbww-swarzedz.pl/

Wyszukiwarka cmentarna:

http://www.mbww-swarzedz.pl/cmentarz/wyszukiwarka-grobow

Poniższy tekst zawiera fragment (cytat) opracowania, które dostępne jest na oficjalnej stronie parafii: http://www.mbww-swarzedz.pl/cmentarz.

„W 1910 r. ks. T. Nejczyk utworzył nowy cmentarz w Swarzędzu, przy drodze do Poznania, gdy okazało się, że dotychczasowy, wokół kościoła parafialnego jest już zbyt mały, a kolejne powiększenia o fragmenty ogrodu proboszczowskiego nie przynoszą skutku. Nowe miejsce pochówku zostało ogrodzone nie drewnianym, a drucianym płotem na murowanym fundamencie*”. Cmentarz posiadał murowaną kaplicę i kostnicę zbudowaną w roku 1933 z przeznaczeniem do przechowywania zwłok.

„(…) 26 listopada 1910 r. odbył się pogrzeb na „nowym” cmentarzu. Pochowany został Jakub Belka liczący 67 lat zamieszkały w Swarzędzu. (…) W latach 60-tych odbywała się tu w niedzielę jedna Msza św. Służył on [cmentarz] całemu miastu i należał do jedynej w Swarzędzu Parafii Św. Marcina.
W 1974 r. gdy w Kaplicy powstaje Ośrodek Duszpasterski zostaje zbudowana nowa kostnica, a w związku z rozbudową kaplicy w kwietniu 1976 r. następuje ekshumacja 19 grobów (5 dorosłych i 16 dziecięcych) sprzed kaplicy dla zrobienia miejsca pod przyszłą rozbudowę kościoła. W tym samym roku na zakończenie Misji Św. ustawiono krzyż misyjny. Od 1975 r. w dzień Bożego Ciała na cmentarzu odbywały się procesje do czterech ołtarzy, a w pierwszą niedzielę po Wszystkich Świętych uroczystości przy symbolicznym grobie harcerzy. We wrześniu 1978 r. rozebrano były dom grabarza i na jego miejscu wybudowano probostwo. 1 XI 1979 r. ustawiono nowy krzyż cmentarny, a 18 XI 79 ogłoszono, że z powodu braku miejsca na cmentarzu, zostaje on zamknięty. Mogą tu być chowani ci parafianie, którzy mają zarezerwowane miejsca. Z powodu braku elementarnych warunków sanitarnych 1 kwietnia 1981 r. została zamknięta kostnica na cmentarzu. W maju 1982 r. przedłużono instalację wodną”**.

Skróty i korekty redakcyjne od autorów strony cmentarze-poznania.pl

* Cyt. za: A. Bartoszek, Ksiądz Tomasz Nejczyk (1865-1918) – proboszcz swarzędzki, [w:] „Zeszyty Swarzędzkie”, 2011, nr 3, s. 100.

Patrz też:

** http://www.mbww-swarzedz.pl/cmentarz (dostęp: 19.02.2017).

http://www.mojswarzedz.pl/kosciol-przy-ul-poznanskiej (dostęp: 19.02.2017).

WYBÓR LITERATURY:

  • Bartoszek A., Ksiądz Tomasz Nejczyk (1865-1918) – proboszcz swarzędzki, [w:] „Zeszyty Swarzędzkie”, 2011, nr 3, s. 88-103.
  • Białek W., Swarzędz 1639-1988, Swarzędz 1988.
  • Małyszka A., Historia Swarzędza 1638-2008 (swarzedz.pbp.poznan.pl/files/historia.pdf – dostęp: 19.02.2017).
  • http://www.mojswarzedz.pl/