Położony na poznańskim Morasku. Całkowicie zdewastowany, kilka zniszczonych grobów. Trudny do ustalenia jest okres funkcjonowania cmentarza. Pojawiał się na mapach Poznania w 1916 i w kolejnych wydaniach map Messtischblatt.

Zdjęcia z kolekcji autorów strony (01/2017)