Cmentarz Dysydencki (Niemiecki) na Łysej Górze (od XVI w. do ok. 1828 r.); [zlikwidowany]

Obecnie – wzniesienie, na którym znajduje się Pomnik Armii Poznań, pomiędzy ulicami Księcia Józefa a Kutrzeby. Na starych mapach najczęściej oznaczany jako: Kirchhof der Deutsche Gemeinde, Cemeterium Acatholicorum, Deutscher Kirchhof, Cmentarz Dyssydencki Plan „Plan Poznania z roku 1785 kopia z 1926 r.”  – z kolekcji „Najstarsze plany Poznania do 1938 r.” – cyryl.pl Ożywione kontakty … Czytaj dalej Cmentarz Dysydencki (Niemiecki) na Łysej Górze (od XVI w. do ok. 1828 r.); [zlikwidowany]