Nie jest znana dokładna data ustanowienia cmentarza, pod koniec XIX wieku w Kamionkach (niem. Steindorf) mieszkało ok. 500 osób, w większości wyznania ewangelickiego. Cmentarz pojawia się na pruskich mapach Urmesstischblatt (wyd 1822-1833).

Cmentarz ewangelicki zlokalizowany jest po wschodniej stronie drogi prowadzącej do Daszewice – Borówiec. W centralnej części cmentarza stał kiedyś krzyż, po którym pozostała już tylko stojąca pionowo drewniana belka. Do dzisiaj zachowały się także pozostałości kilkunastu nagrobków,w dużej mierze zdewastowanych.

mapa: (Meßtischblatt) cz. wschodnia (Ostdeutschland) /1870 – 1945/, ark. 3767_Moschin (1944)

W pobliskim Borówcu znajduje się również dawny cmentarz ewangelicki  Cmentarz ewangelicki w Borówcu.

Wybór literatury:

1. Ewangelicy w gminie Kórnik. Pamięć społeczna i dziedzictwo kulturowe, red: Marta Machowska, Joanna Wałkowska (2015)

Fotografie ze zbiorów autorów strony (wykonane 01.2017)