Kilkusetletnie dzieje gminy żydowskiej w Poznaniu w 1958 r. znalazły nader skromne podsumowanie w postaci kwatery założonej na Miłostowie, od 1993 roku mającej charakter kirkutu. W kilku zbiorowych mogiłach złożono prochy Żydów zmarłych i zabitych podczas okupacji hitlerowskiej. Teren wokół grobów otoczono nieociosanymi, kamiennymi macewami, pozbawionymi płaskorzeźb; zachowały się na nich jedynie hebrajskie napisy.

Zdjęcia z archiwum autorów strony. (2019 r.)

 

Macewy pochodzą ze zdewastowanego podczas II wojny światowej cmentarza żydowskiego, istniejącego od początku XIX w. na terenie obecnie zajmowanym przez pawilony Międzynarodowych Targów Poznańskich. Kirkut na Miłostowie nie jest jedynym świadectwem wielowiekowej obecności Żydów w mieście nad Wartą. Za symboliczny „nowy początek” gminy żydowskiej w Poznaniu uznać należy założenie lapidarium przy ul. Głogowskiej, na skrawku terenu dawniej zajmowanym przez cmentarz żydowski na MTP.

Popularnym zwyczajem pośród odwiedzających kirkuty jest układanie kamyków na grobach. Dla Żydów jest to religijny nakaz oraz szczególna forma uczczenia pamięci i okazania dobroci wobec zmarłych. Zdjęcie z archiwum autorów strony.

 

Cmentarze żydowskie w Poznaniu